„Доставка на специализирано оборудване за нуждите на проект “SAAM - Supporting Active Ageing through...