sap_landing2.jpg

Искате бизнесът ви
да расте без излишни усложнения и разходи? Растете със SAP!

Имплементирайте водещата в света ERP система

или мигрирайте от ECC към S/4HANA, за да се подготвите за бъдещето,

с бизнес софтуер, който ви дава максимална скорост, производителност и сигурност, докато управлявате и анализирате огромни обеми от данни.

Защо SAP S/4HANA?

Гъвкаво решение за интелигентното предприятие

Златен стандарт в ERP системите

Увеличете доверието в бизнеса си и се възползвайте от златния стандарт в бизнес софтуера, който ви дава надеждни оперативни процеси и пълен поглед над вашите данни

Пълна прозрачност

Дигитална следа след всяка трансакция и пълна проследимост на работните процеси - коя задача е изпълнена от кого и кога   

Зашеметяващо потребителско изживяване

Модернизиран и интуитивен потребителски интерфейс, благодарение на иновативния front-end сървър Fiori

Консолидирайте данните си 

В една интегрирана платформа за управление на всички бизнес процеси в организацията, която обединява разпръснатите данни в един-единствен източник

Локализирани процеси за съответствие

Защитете бизнеса си с вградени процеси за проверка на съответствието, съобразени с местната регулаторна рамка

Опростен модел за обработване на данните

Опростен in-memory модел за обработка на данните, с по-висока производителност, комбиниращ трансакции и анализ 

Ефективно бизнес планиране

Премахнете зависимостите от множество различни доставчици на софтуер и разчитайте на една платформа, която винаги ще се поддържа от SAP

Готови за облака
 

Интелигентна ERP система от следващо поколение, с in-memory база данни и инфраструктура в облака

Висока степен на сигурност

SAP S/4HANA осигурява висока надеждност и защита на данните ви със стабилната си инфраструктура за сигурност

sap_man_2x.png
man_mobile.jpg

Трансформирайте бизнеса си със Scalefocus

Scalefocus е доставчик на интегрирани SAP решения и услуги, които ви помагат да поемете пълен контрол над вашия бизнес и да анализирате в реално време данните, които имат значение. Като златен партньор на SAP, Scalefocus ви помага да подобрите ефективността на ERP системите си, чрез интегриране и оптимизиране на бизнес процесите и непрекъсната поддръжка на критичните за организацията приложения.

Бизнес оптимизация

50%

намаление в изтичането на приходи

спрямо установения индустриален стандарт

75%

по-ефективни бизнес процеси

в сравнение със старите ERP системи

25-30%

по-нисък TCO

намалява Общата стойност на собствеността (TCO)

30%

по-ниска складова наличност

благодарение на по-точния прогнозен анализ и интеграция

Нашите услуги

Поддръжка на SAP приложения

Осигуряване на надеждността на съществуващата система, непрекъсната поддръжка и развитие на различни функционалности на SAP приложенията, мониторинг на качеството и оптимизация на операционната система.

Одит на SAP системи и оптимизация на бизнес процеси

Одит на съществуващите SAP системи за правилна поддръжка и оптимизиране, спрямо конкретните ви бизнес цели.

Персонализирано разработване на програми и приложения на Fiori

Scalefocus разработва персонализирани приложения на Fiori, за да подобрим потребителското изживяване и ефективност.

sap_case_study_2x.png

Case Study

First Regional SAP S/4HANA Single Tenant Edition Implementation for Agria

SAP имплементация и миграция към S/4HANA

Нашите SAP консултанти имат богат опит във внедряването на цялостни SAP решения и услуги, подхождайки индивидуално към всеки клиент и неговите бизнес нужди. Техническата ни експертиза във внедряването и миграцията в различни индустриални вертикали ни позволява да предлагаме гъвкави решения, които носят ясно измерими резултати.

Първоначално внедряване – SAP S/4HANA Greenfield имплементация

Миграция от SAP ECC към S/4HANA – SAP S/4HANA Brownfield имплементация

Преобразуване на друга ERP система в SAP S/4HANA

Технологична експертиза

sap_fiori_2x.png

Start your technology transformation today

Scalefocus exists to bring innovative tech-centric software solutions, which exceed client expectations and bring excellent, scalable results.